01 (18K)
 
obrpod (20K)
 
Farnost Rajhrad
Kostel sv. Karla Boromejského
nahl08 (16K)
Kostel sv. Karla
Boromejského
Opatovice

Je postavený na místě původní kapličky ze 17. století zasvěcené rovněž sv. Karlu Boromejskému. Ta spolu s téměř celými Opatovicemi až na 12 domů v r. 1769 vyhořela. Požár vznikl v obci od blesku. Na místě byla postavena kaple nová, větší, která byla v r. 1772 prelátem P. Otmarem Karlem Konradem vysvěcena.

V r. 1805 byly do kaple pořízeny malé varhany. Později, v r. 1847 byla kaple prodloužena, postaven kůr a na něm instalovány nové varhany. Na kapli byla postavena také věž, ale tak nevhodně, že silně narušila statiku stavby. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že se na místě kaple postaví nový kostel. K realizaci však došlo až v r.1868. Stavbou byl poveřen židlochovický stavitel Karel Jiruš. O stavbu se nejvíce zasloužil P. Vojtěch Slouk - kaplan ustanovený pro Opatovice.

Po dokončení stavby a vybavení kostela byl tento 4. listopadu 1869 - na svátek sv. Karla Boromejského - vysvěcený opatem P. Gunterem Kalivodou.

Kostel je jednolodní, barokového slohu, který je vidět především uvnitř. Je 30 m dlouhý a 11,4 m široký. Má čtyři oltáře.

x05 (19K)
Hlavní oltář zasvěcený sv. Karlovi Boromejskému má kromě obrazu také sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha.
x06 (19K)
Vedlejší oltář má obraz Bolestné P. Marie od J. Poláška a sochy sv. Nikodema a sv. Josefa z Arimatie.
x07 (19K)
Druhý s obrazem sv. Barbory od P. Vojtěcha Slouka má sochy má sochy sv. Růženy a sv. Cecilie.
x08 (19K)
Čtvrtý oltář sv. Rosalie je v kapli vlevo od vchodu kostela se sochou sv. Rosalie z původní kaple.
Tradičně je v této kapli vystavován betlém. Sochy na oltářích byly v r. 1893 očištěny a opraveny rajhradským akademickým sochařem Ignácem Bergmannem. V kosteje je ještě několik menších soch: P. Marie Lurdské, sv. Josefa u kazatelny, v presbytáři sv. Jana Nepomuckého a u vchodu sv. Antonína Paduánského.

Kostel byl vybaven 4 zvony (sv. Karel Boromejský, P. Maria, sv. Šebestián, sv. Rosalie). Před jejich zavěšením je 1. 11. 1868 opat P. Gunter v klášterním chrámu sv. Petra a Pavla posvětil. Poté, 14. 11., byly slavnostně spolu s věžními hodinami odvezeny a zavěšeny v kostele v Opatovicích. Věžní hodiny pocházely z bývalého konventu Dominikánek na Starém Brně. P. Vojtěch Slouk je nechal opravit a instalovat na věži kostela. Práce na kostele pokračovaly i v r. 1869 a tento byl postupně vybavován vnitřním zařízením a výzdobou. Varhany dodal brněnský varhanář František Mikša.

Obraz sv. Karla Boromejského za hlavním oltářem je od vídeňského malíře C. Gutsche. Vzhledem k tomu, že byl příliš malý, P. Vojtěch ho domalováním v dolní části zvětšil a přizpůsobil i okolí obrazu.

V r. 1917 byly na válečné účely odebrány 3 zvony a rok nato cínové píšťaly z varhan. Píšťaly byly nahrazeny zinkovými, ale nové zvony byly pořízeny až v r. 1929 od brněnské zvonařské firmy A. Hiller (sv. Karel Boromejský, P. Maria, sv. Šebestián). Vysvěceny byly opatem P. Petrem Hlobilem 24.11.1929.

Svatostánek byl do dnešní podoby upraven v r. 1933. Současně bylo do kostela zavedeno elektrické osvětlení.


[Zpět]
 

 
 
spodek (1K)
Grafický návrh a zpracování stránek: a basic a Almara s.r.o.