01 (18K)
obrpod (20K)
 

 POŘAD BOHOSLUŽEB  28. 8. - 18. 9. 2016

    

28.8.

22. neděle v mezidobí

8:00

Opatský chrám sv. Petra a Pavla

Za † opata P. Václava Pokorného OSB a † benediktiny

 

9:00

Kostel Božského Srdce Páně

 

9:30

Kostel sv. Karla Boromejského

Opatovice

11:00

Farní kostel Povýšení sv. Kříže

Za † Miloslava Klašku, jeho bratra Stanislava a jejich rodiče

29.8.

Pondělí, Památka

Umučení sv. Jana Křtitele

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

30.8.

Úterý

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

31.8.

Středa

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

1.9.

Čtvrtek

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

 

 

18:00

Farní kostel Povýšení sv. Kříže

Za † Antonína Mikulčíka a rodiče

2.9.

Pátek

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

   

8:00

Kostel sv. Karla Boromejského

Opatovice

3.9.

Sobota, Památka

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

  sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

8:00

 

Kaple sv. Doroty

Rebešovice

18:00

 

Kaple sv. Otmara

Otmarov

4.9.

23. neděle v mezidobí

 

8:00

Opatský chrám sv. Petra a Pavla

Za † Františka Homolu,

manželku Marii a dvoje rodiče

   

9:00

Kostel Božského Srdce Páně

   

9:30

Kostel sv. Karla Boromejského

Opatovice

 

 

11:00

 

Farní kostel Povýšení sv. Kříže

Za rodiny Chmelařovu a Kučerovu

5.9.

Pondělí

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

6.9.

Úterý

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

7.9.

Středa

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

8.9.

Čtvrtek, Svátek

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

 

Narození Panny Marie

18:00

Farní kostel Povýšení sv. Kříže

Za † Boženu Maršálkovou

9.9.

Pátek

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

   

8:00

Kostel sv. Karla Boromejského

Opatovice

10.9.

Sobota

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

   

8:00

 

Kaple sv. Doroty

Rebešovice

18:00

 

Kaple sv. Otmara

Otmarov

11.9.

24. neděle v mezidobí

 

8:00

Opatský chrám sv. Petra a Pavla

Za † Terezii Grolichovou, manžela a sourozence

   

9:00

Kostel Božského Srdce Páně

   

9:30

Kostel sv. Karla Boromejského

Opatovice

 

 

11:00

 

Farní kostel Povýšení sv. Kříže

Za farníky z Rajhradu

Hodová mše svatá

12.9.

Pondělí

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

13.9.

Úterý

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

14.9.

Středa, Svátek

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

Povýšení svatého Kříže

18:00

Farní kostel Povýšení sv. Kříže

Za farníky

15.9.

Čtvrtek, Památka

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

 

Panny Marie Bolestné

18:00

Farní kostel Povýšení sv. Kříže

Za † Ludmilu Pavlíčkovou

a živou i † rodinu

16.9.

Pátek, Památka

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

  sv. Ludmily

8:00

Kostel sv. Karla Boromejského

Opatovice

17.9.

Sobota

7:00

Kostel Božského Srdce Páně

   

8:00

 

Kaple sv. Doroty

Rebešovice

18:00

 

Kaple sv. Otmara

Otmarov

18.9.

25. neděle v mezidobí

 

8:00

Opatský chrám sv. Petra a Pavla

Za † Štěpána Knitla

a duše v očistci

   

9:00

Kostel Božského Srdce Páně

   

9:30

Kostel sv. Karla Boromejského

Opatovice

 

 

11:00

 

Farní kostel Povýšení sv. Kříže

Za živou i † rodinu Šlejškovu a Albrechtovu

 

 

 


spodek (1K)
Grafický návrh a zpracování stránek: a basic a Almara s.r.o. Aktualizace Jiří Milek