znak.gif (7822 bytes)

 

Slovo převora

prevor_1.jpg (5408 bytes)

Milí přátelé,

měsíc listopad ve svém závěru přinesl s sebou dvě velká výročí. V úterý 21. listopadu jsme si slavnostní bohoslužbou připomněli 670 let od založení pražského kláštera v Emauzích. Zároveň je to velký den pro Slovanskou benediktinskou kongregaci sv. Vojtěcha, protože se dopoledne konala volba atciopata v Břevnově. Jsem rád, že volba padla na P. Prokopa, který má velkou zásluhu na obnově břevnovského opatství. Přejeme mu, aby rostlo a vzkvétalo.

Volba opata v Rajhradě se ruší pro údajné procesní nedostatky. Generální kapitula sice volbu schválila, ale pan arciopat Edmund má zřejmě výpadek paměti a najednou tvrdí, že odchodem P. Vojtěcha do Břevnova zde není dostatečný počet volitelů. Pro mě i rajhradskou komunitu je to sice velké zklamání, ale život jde dál. Jsme jen služebníci neužiteční a děláme, co dělat máme. To jen na vysvětlení, protože se mě na to ptá mnoho lidí a já nerad používám diplomatickou mluvu, je to takové, jaké to je. Tím je tato záležitost uzavřená. Klášter žije a to je to důležité, cíl je naplněn, žije zde skupina bratří, která se modlí a snaží se poznávat Boží vůli.

V neděli 26. listopadu jsme si tradičně připomněli 969 od založení našeho kláštera. Slavíme to každý rok a při mši svaté opět zazněl gregoriánský chorál v podání Svatomichalské gregoriánské scholy z Brna.

Teď nám začíná duchovně krásná doba adventní, ve tmě krásných zimních dní nám v srdci zazní: "Ejhle, Hospodin přijde a všichni jeho svatí s ním", Žijeme v době ukřičených reklam, pro mnohé jsou Advet jen koncerty a vánoční trhy, ale pravou duchovní podstatu většina lidí kolem nás asi nezná. V klášteře ovšem Advent slavíme a máme ho postavený na třech pevných pilířích a těmi jsou modlitba, sebezápor a štědrost (nechci používat archaické slovo almužna). Každý bratr si svobodně volí nějakou modlitbu navíc a sebezápor přináší společný život v míře hojné. Hmotnou štědrost adresujeme do Hospice sv. Josefa a Domova Matky Rosy v Rajhradě. Štědrost je i to, že si uděláme čas pro bližního, nebo se snažíme žít laskavě s lidmi kolem nás.

Teď v zimě nás trápí časté krádeže dřeva v našich lesích, dřevo na topení a také vánoční stromky. Pochopil bych, kdyby si někdo vzal soušku na topení, ale krást za bílého dne vlečky hotového dřeva je už trochu moc.Pan Babiš, Okamura a komunisté se chystají danit restituční náhrady za nevydaný majetek, tak uvidíme, jak se tato komedie bude vyvíjet. Jen mě udivuje, že primas katolické církve kardinál Duka blahopřeje panu Okamurovi.

Práce na opravách kláštera průběžně pokračují. Dokončují se opravy čtyř místností v prvním patře v západním křídle kvadratury. Tesaři opravují střechu mansardy nad restaurací Taverna, kde byly trámy v některých místech téměř shnilé. Restaurátoři přivezli opravené sochy sv. Petra a Pavla, které se vrátí na svá původní místa na nádvoří kláštera. Práce na obnově budov asi nikdy neskončí. Letošní vichřice nám pošramotila střechy, což se poslední dobou opakuje téměř každý rok. Štěstí je, že máme tři údržbáře, kteří jsou zaměstnanci kláštera, jinak bychom museli platit drahé firmy. Stále je potřeba něco opravovat nebo natírat.

Opravy také pokračují na zámečku v Lesním Hlubokém, kde parta tesařů opravuje krovy, v prvním patře se opravuje elektroinstalace a kaple sv. Anny má novou fasádu.

Příště se ozvu až v lednu, tak Vám všem již nyní přeji požehnané vánoční svátky, kdy oslavíme teologické tajemství Božího Vtělení. Naplnila se Isaiášova slova: "Emanuel, Bůh s námi".

Nenechte se otrávit lidskou blbostí a radujte se z každého okamžiku svého života. Různí Babišové, Okamurové a soudruzi jsou jen na chvilku, ale Církev Boží je na věky.

V Kristu

P. Augustin OSB