znak.gif (7822 bytes)

 

Slovo převora

prevor_1.jpg (5408 bytes)

Milí přátelé,

vstoupili jsme do posvátné doby postní a přijali popelec jako viditelné znamení potřeby odpuštění a smíření s Pánem. Program známe: "Čiň pokání a věř evangeliu". Sv. Benedikt se ve 49. kapitole své řehole obrací na své duchovní syny a připomíná jim, že nemají promarnit čas a vážně se obrátit k Bohu. Mnišská tradice nám připomíná duchovní otce, jako např. sv. Basila, který doporučuje uvážený a umírněný půst, který nám má pomáhat v sebeovládání. Mezi rozšířené vášně uvádí agresivitu, smutek, deprese a rozmrzelost. Myslím si, že se to dobře hodí do naší doby. Jsme-li unavení a nespokojení, tak se v našem chování objeví tu a tam agresivita, vzteklost, netrpělivost a když s tím nic neděláme, tak máme různé deprese a je po radosti ze života.

Postní doba by nám měla dát příležitost se ztišit. Doporučoval jsem spolubratřím nejen komunitní půst od televize, ale i půst od internetu a mobilního telefonu. Stáváme se na nich závislými víc, než je zdravé. Je zajímavé pozorovat lidi třeba ve vlaku, jak neustále musí někam telefonovat, místo aby se těšili z pohledu na krajinu, kterou projíždějí.

Stále více si uvědomuji, jak je v dnešní sekulární společnosti těžké snažit se o postní obnovu. Držme se tedy osvědčené metody, která se aplikovala už v prvních stoletích církve, a to modlitba, sebezápor a štědrost. Nemusíme se přitom nutit do velkých výkonů. Stačí, když si při zpytování svědomí položíme otázku, jak jsme tyto tři zásady naplnili. Snad ta letošní postní doba není zbytečná a kousek nás posune blíž k Bohu.

V našem ovčíně máme čtyři krásná a zdravá jehňata, což je vždy znamení, že se blíží konec zimy.

Přípravné práce na opravu Mariánské kaple a fasády průčelí našeho kostela se posunuly výrazně vpřed. Připravuje se rozpočet a čeká se ještě na některá závazná stanoviska Památkového úřadu. Úřední šiml je někdy tvrdohlavý, a tak s ním má bratr Naum hodně práce.

Ve čtvrtek 22. února se konalo zasedání kongregační rady, která probírá spolu s předsedou Slovanské kongregace sv. Vojtěcha různé úřední záležitosti, které se týkají členských klášterů. Od 26. února mají bratři duchovní cvičení v Břevnově. Každý rok tak bratři z Rajhradu a Břevnova tráví společný týden modliteb a usebrání. Letos pod vedením rektora semináře P. Kotase, který jako emauzský oblát má k benediktinům velmi blízko. Jsme rádi, že máme tak příležitost k vzájemnému setkávání.

Zima se sebou nese také chřipku, a tak se různě střídáme a kurýrujeme se navzájem.

Bratři podle možností jezdí pravidelně do našich lesů, kde je potřeba prořezávat nálety a chystat dříví na topení. Také na našem zámečku pokračují práce i v zimní době, kde připravujeme další etapu opravy krovů. Tesaři a klempíři nyní nastoupili na opravu střechy klášterního kostela, kde je potřeba vyměnit rezavé žlaby za měděné a různě "zalátat" střechy kláštera, zle pocuchané zimními vichřicemi. Díky výnosům z lesního hospodářství můžeme pokračovat v obnově budov kláštera, o které se do roku 1990  40 let evidentně nikdo nestaral. Musíme se také pustit do obnovy budovy klášterního pivovaru, kde jsou střecha a klenby v havarijním stavu.

Jako převor-administrátor Emauz musím také pravidelně jezdit do Prahy, kde se také stále něco opravuje a dává do pořádku. Teď momentálně se pracuje na emauzských zahradách, kde se asanují nevhodné stavby z časů socialismu a vlády lidu.

Přeji Vám všem požehnané prožití postní doby a díky za všechny projevy Vaší štědrosti a přátelství, kterých si vážíme.

V Kristu

P. Augustin Gazda OSB

a konvent rajhradských benediktinů