znak.gif (7822 bytes)

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA V KLÁŠTEŘE

OPATSKÝ CHRÁM

je otevřený celoročně od 9:00 do 17:00 hod. (v létě déle)

 

Společná modlitba mnišské komunity probíhá denně a to:

- v 6:00 h. hodinka četby a ranní chvály

- ve 12:45 h. (v neděli ve 12:15 h.) modlitba Hora

- v 19:00 h. modlitba nešpor s modlitbou kompletáře

v kapli komunity na faře.

 

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

je otevřený

květen - září
9:00 - 17:00 h. (mimo pondělí)
říjen - duben
9:00 - 16:00 h. (mimo pondělí)
Poslední vstup do památníku je hodinu před koncem provozní doby.

Další informace najdete na stánkách http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/

 

 

 

rekonstrukce a opravy kláštera

Informace najdete v částech GRANTY - DOTACE a v aktualizované části  POSTUP OPRAV

 

 

 

 

SVATOJAKUBSKÁ CESTA

Svatojakubská cesta na jižní Moravě vede po značkách Klubu českých turistů. Výchozí bod je kostel sv. Jakuba v Brně. Dále se dostanete po červené značce přes Rajhrad, Židlochovice až ke Sv. Kopečku v Mikulově. Navazuje potom na oblast Weinviertel v Dolním Rakousku. Více na  www.jakubskacesta.cz

 

Představujeme vám  Projekt:

Kulturní  dědictví  moravských  a  dolnorakouských  klášterů  on-line

Opatství a kláštery moravského a dolnorakouského prostoru uchovávají ve svých archivech jedinečné, často však ještě neodkryté archivní materiály, které dokumentují nejen jejich vzájemné institucionální a ideové propojení, ale současně i společnou historickou minulost přesahující současné hranice. Projekt má na příkladu klášterních archivů z Göttweigu a Rajhradu a jejich dokumentů poukazovat na tyto vzájemné úzké kontakty a vztahy:

Tak lze nalézt v archivu benediktinského opatství Göttweig četné dokumenty k dějinám oblasti Waldviertel a  Weinviertel, které poukazují na vztahy k moravskému prostoru. Na druhé straně zase opatství Rajhrad má ve svém archivu písemné dokumenty k dějinám Dolního Rakouska.

Tyto dokumenty společné minulosti budou poprvé nezávisle na času a prostoru široce přístupné na obou stranách hranice prostřednictvím nového, inovativního přístupu přes internet. Takto připravené materiály zahrnují jak archivní fondy se spisy a knihami, tak i sbírky listin klášterů v Göttweigu a Rajhradě.

Databanka

Tento projekt je financovaný z prostředků Fondu malých projektů programu Evropské územní spolupráce 2007-2013 Rakousko – Česká republika. Číslo projektu: EU11CZ10/028.

 

Uplynulé události:

 

V roce 2017:

 

SETKÁNÍ DĚTÍ MODŘICKÉHO DĚKANÁTU V NAŠEM KLÁŠTEŘE

V sobotu 21. října byla v našem opatském chrámu sv. Petra a Pavla sloužena dopoledne mše svatá, které se zúčastnily děti z Modřického děkanátu. Hlavním celebrantem byl děkan P. Jan Nekuda a koncelebrovali 4 kněží. Po mši svaté byl pro děti připravený zajímavý soutěžní program na nádvoří i pod střechou. Po splněných úkolech dostaly děti občerstvení.

 

 

 

 

další fotografie

 

POSVĚCENÍ NOVÉ ZKUŠEBNY RPS PŘI ZAHÁJENÍ PĚVECKÉ SEZONY

V sobotu 9. září bylo zahájení pěvecké sezony Rajhradského pěveckého sboru mimořádné. Otec Augustin OSB posvětil novou zkušebnu sboru, která je v prelatuře kláštera, a při krátké bohoslužbě požehnal zpěvákům i všem přítomným. Při promluvě zdůraznil skutečnost, že zdejší farnost je farností živou a prostory kláštera žijí, jsou využívány k smysluplným činnostem a poděkoval všem, kteří se na obnově těchto opravených prostor podíleli.

Sbormistryně Magda Mlejnková poděkovala P. Augustinovi a fr. Naumovi za realizaci tohoto díla a pozvala přítomné na prohlídku zkušebny. Poté následoval tradiční Špekáček.

 

  

 

  

 

 

 

další fotografie

zpět

 

Slavná mše svatá, při které složili

své sliby fra. František a fra. Otmar

 

V pátek 1. září ukončil svůj noviciát bratr Otmar OSB

a složil své první časné sliby.

Bratr František OSB v tento den obnovil  své časné sliby již podruhé.

Slavnostní mši svatou sloužil P. Augustin OSB,  koncelebrovali 2 kněží z rakouského benediktinského kláštera Göttweig, P. Mgr. Benedikt Trieb OSB a P. Benjamin Schweighofer OSB. S nimi přijeli též  fr. Georg Klampfer OSB a kandidát Philipp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

další fotografie

zpět

 

DALŠÍ VÝROČÍ P. Augustina

V neděli 6. srpna, na svátek Proměnění Páně, řádoví spolubratři blahopřáli "v rodném komunitním kruhu" svému představenému - P. Augustinovi L. Gazdovi OSB k jeho již 30. výročí složení slavné mnišské profese do rukou tehdejšího emauzského převora - administrátora P. Cyrila F. Stavěla OSB v exilovém italském klášteře Norcia.  Po návratu z Italie byl před 26 lety vysvěcen na kněze. Do Rajhradu přišel před 20 lety, v r. 1997.  Od té doby slouží svou modlitbou a prací - je převorem-administrátorem našeho opatství a současně farářem zdejší farnosti.
P. Augustin nejenom před svými spolubratry zavzpomínal na tuto, pro něj díky Boží milosti nezapomenutelnou, chvíli, kdy se dobrovolně a zcela odevzdal do rukou Božích (tj. stal se Božím nástrojem), ale zároveň připomněl svým spolubratřím starou mnišskou moudrost: "Nejtěžší v mnišském životě je prvních 20 let."

                       

 

POUŤ KE SVATÉ ANNĚ V LESNÍM HLUBOKÉM
V neděli 23. července byla v Lesním Hlubokém na našem zámečku již 3. pouť, kterou jsme pořádali. Sešlo se asi 250 lidí jak z řad místních, tak z Domašova, Ostrovačic a především z rajhradské farnosti. Mši svatou sloužil P. Augustin a koncelebroval P. Dominik z Domašova. Po mši svaté byla na nádvoří zámečku lidová slavnost s občerstvením.

       

 

další fotografie

zpět

Rajhradská poutní slavnost

V neděli dne 2. července jsme v opatském chrámu sv. Petra a Pavla spolu s farníky a poutníky, milými hosty (zejména s rodiči mnohých spolubratří a chlapci - klienty nezamyslického "Domova na zámku") a přáteli měli možnost společně slavit poutní slavnost.
Při tzv. hrubé mši svaté obětované nejenom za četné poutníky, ale také zejména za všechny živé i zemřelé dobrodince, kterou sloužil převor - administrátor P. Augustin L. Gazda OSB, přisluhoval a pronesl homilii, v níž zejména vyzdvihl stále aktuální inspiraci apoštolské činnosti apoštolů Petra a Pavla pro dnešní dobu ("Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali." - Ř 10, 20), novojáhen olomoucké arcidiecéze Jan Svozilek - rodný bratr našeho spolubratra Norberta.
Tato poutní slavnost byla poněkud výjimečná tím, že byla zároveň nejenom příležitostí ke krátkému společnému zamyšlení se nad 20-ti letou pastorační službou v rajhradské farnosti našeho duchovního správce, které si připravili vybraní farníci, ale i poděkování spojenými s prosbami, aby P. Augustin i nadále s Božím požehnáním plně hlásal radostnou zvěst spásy pro všechny všem do jeho pastorace svěřeným farníkům.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

další fotografie

zpět

výstava lilií

byla od 1. do 6. července v Kapitulní kapli sv. Ondřeje.

Pořádala ji jako každoročně Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno LILIUM.
 

  

 

zpět

PATROCINIÁLNÍ SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA

Ve čtvrtek 29. června jsme slavili slavnost patronů našeho opatství. Slavnostní mši svatou obětovanou nejenom za živé a zemřelé (zejména P. Bedu Kukulu) rajhradské benediktini, ale také za všechny živé i zemřelé dobrodince, sloužil převor - administrátor P. Augustin, který po pronesené homilii, při níž připomenul své výročí 20-ti let působení v Rajhradě, pověřil službou lektorů (tj. hlasatelů Božího slova) a akolytů (tj. rozdavatelů chleba života) bratry Heřmana, Františka a Jana Evangelistu.

 

 

 

 

  

další fotografie

 

Po mši svaté následovala pravidelná modlitba nešpor s modlitbou kompletáře

 

  

zpět

výstava fotografií

Tomáše Trojana ze života naší komunity byla ve farním centru v létě letošního roku

Fotogalerie

 

SPOLEK PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM

jehož je naše opatství členem, uspořádal v sobotu 3. června další zájezd, kde se zájemci z Bratislavy seznámili s významnými stavbami Jana Blažeje Santiniho - Aichla na části tzv. Moravského okruhu. Navštívili Rajhrad, Křtiny a Žďár nad Sázavou se Zelenou Horou.

Za naše opatství přivítal účastníky v chrámu sv. Petra a Pavla fra. Otmar a seznámil je s životem komunity a historií opatství. Odborník na Santiniho dílo a předseda spolku Stanislav Růžička je poté seznámil s životopisem tohoto významného architekta a popsal stavební prvky - speciality Santiniho posledního projektu, který se uskutečnil v našem klášteře.

putovani-za-santinim.gif

 

Stanislav Růžička

zpět

ČASNÉ SLIBY BRATRA NORBERTA

Na 5. neděli velikonoční, 14. 5., složil bratr Norbert při mši svaté v opatském chrámu sv. Petra a Pavla do rukou převora P. Augustina OSB své první časné sliby.

 

   

zpět

VELIKONOČNÍ SVÁTKY

v Rajhradě najdete na stránkách naší farnosti http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/farnizivot.html#velik_2017

 

 

OBLÁČKA BRATRA JAKUBA MARIE

V den slavnosti Zjevení Páně, 6. ledna, oblékl svůj řeholní oděv bratr Jiří Pohl a přijal řeholní jméno Jakub Maria. Zahájil tím svůj kanonický noviciát.

   

 

Výstava fotografií

současných i bývalých benediktinských klášterů

u nás, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku byla v našem klášteře do dubna 2017. Navazovala na výstavu Via benediktina, která zde byla v roce 2015.

 

 

 

 

zpět

V roce 2016:

 

VÁNOČNÍ KONCERT

V pondělí 26. prosince, na svátek sv. Štěpána, byl v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v našem klášteře krásný vánoční koncert. Pod vedením sbormistryně Evy Hajncové zpíval Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce

 

další fotografie

zpět

ŽIVÝ BETLÉM

Již 16. setkání nad betlémskými jesličkami bylo v neděli 25. prosince odpoledne na nádvoří v benediktinském klášteře.

 

Další foto:  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/farnici-v-rajhrade-vytvorili-v-klastere-zivy-betlem/1431025

 

VIGILII NAROZENÍ PÁNĚ

jsme slavili opět v opatském chrámu sv. Petra a Pavla 24. prosince. P. Augustin, který sloužil mši svatou, po závěrečném požehnání okouřil náš chrámový betlém. Zpěvem doprovázel Rajhradský pěvecký sbor, který řídil Jaroslav Lang.

fotografie

VÝSTAVA BETLÉMŮ

V době od 10. do 28.prosince byla ve Farním centru našeho kláštera tradiční Výstava domácích betlémů. Výstavu zahájil svým zpěvem Rajhrášek pod vedením Magdy Mlejnkové a přítomné přivítal Fra. Naum OSB. O víkendu 10. a 11. 12. byl jako obvykle doprovodný program.

fotografie

 

OSLAVA VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

V sobotu 26. listopadu jsme si v opatském chrámu sv. Petra a Pavla připomněli 968. výročí založení našeho kláštera a příchod benediktinů do Rajhradu v roce 1048. Při adventní vigilii zpívala Svatomichalská gregoriánská schola z Brna. Mši svatou sloužil P. Augustin OSB a homilii měl jáhen Jan Špilar. Následovalo tradiční setkání farníků a přátel kláštera.

 

 

 

zpět

 

knihovnA prof. Miloše Stehlíka

O víkendu 9. a 10. září byla veřejnosti zpřístupněna knihovna pana profesora Miloše Stehlíka.V prostorách našeho někdejšího klášterního archivu, které profesor Stehlík dal na své náklady podle svých představ v rámci postupné památkové obnovy areálu zrekonstruovat, nalezlo zatím útočiště více jak 5.000 svazků.

Více informací najdete v článku, který vyšel ve Zprávách památkové péče číslo 2, rok 2016, s. 237-238.

 

 

 

    

zpět

 

OBLÁČKA BRATRA OTMARA

Ve čtvrtek 1. září oblékl řeholní oděv bratr Patrik Sittek, přijal jméno Otmar a zahájil svůj kanonický noviciát.

 

 

 

OBNOVA ŘEHOLNÍCH SLIBŮ

Ve čtvrtek 1. září obnovil po roce fra. František OSB své řeholní sliby.

 

       

 

POUŤ KE SVATÉ ANNĚ

V neděli 24. července jsme slavili svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. V kapli sv. Anny na zámečku rajhradských benediktinů v Lesním Hlubokém byla sloužena mše svatá, kterou celebroval P. Augustin OSB a koncelebrovali domašovský farář P. Dominik OSB a P. Vojtěch OSB.

 

 

    

 

SLIBY BRATRA JANA EVANGELISTY

V sobotu 2. července sloužil P. Augustin OSB mši svatou. Koncelebrovali P. Kamil Vrzal ze Sudějova u Kutné Hory a P. Vojtěch OSB. Bratr Jan Evangelista OSB při této bohoslužbě ukončil noviciát a složil své oblátské sliby.

 

 

zpět

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA

- V DEN SLAVNOSTI

ve středu 29. června, v den slavnosti rajhradských patronů sv. Petra a Pavla, při mši svaté oslavil P. Augustin OSB 25. výročí svého kněžského vysvěcení. Koncelebrovalo 7 kněží a kromě bratří benediktinů ministrovali opět chovanci Domova Na Zámku z Nezamyslic. Po mši svaté přála oslavenci dlouhá fronta gratulantů v letním refektáři, kde porběhlo setkání přátel, dobrodinců a farníků.

 

 

 

 

zpět

RAJHRADSKÁ POUŤ

V neděli 26. června jsme slavili hlavní rajhradskou pouť - slavnost svatých Petra a Pavla. Mši svatou celebroval P. Franz Schuster OSB z Benediktinského opatství Göttweig, koncelebroval P. Augustin OSB. Zpěvem doprovázel Rajhradský pěvecký sbor pod vedením Jaroslava Langa.

Stalo se již tradicí, že se naší poutě zúčastňují osoby s mentálním postižením z Domova „Na Zámku“, p. o., Nezamyslice. Posláním domova je maximálním způsobem dětem a dospělým, kteří vyžadují různý stupeň míry podpory, zabezpečit prostřednictvím svých služeb žít takovým způsobem života,  který je charakteristický pro jejich vrstevníky žijící mezi běžnou populací. Několik dospělých při mši svaté ministrovalo a na nádvoří měli stánek, kde bylo možné zakoupit velice pěkné pletené košíky, tácky a jejich další výrobky.

 

 

 

zpět

Obláčka

V den slavnosti Seslání Ducha Svatého, 15. května, po nešporách v opatském chrámu sv. Petra a Pavla, udělil P. Augustin OSB slavnostní požehnání a zahájil obřad obláčky kandidáta Petra. Ten za přítomnosti celé komunity oblékl hábit, přijal řeholní jméno Norbert a nastoupil tak svůj kanonický noviciát.

  

 

  

zpět